Sveti Nikola Biskup
Župni susreti Život župe
DUHOVNI CENTAR VETERNICA
ZAZIV DUHA SVETOGA, 17.09.2017.
U nedjelju 17. rujna naša župna zajednica slavila je zaziv Duha Svetoga, na početku nove školske i akademske godine. Svjesni da bez Božje pomoći u životu ne možemo puno toga postići a ni ostvariti, okupljeni na euharistiju, molili smo snagu Duha Svetoga da naša djeca i mladi mogu i kroz ovu školsku i akademsku godinu stjecati svoje znanje i rasti u mudrosti. Svaki početak je težak, ali ako svoje probleme, poteškoće s kojima se suočavamo u svojim životima stavljamo u Božje ruke, onda se ne trebamo bojati novih izazova koji nas sve čekaju. U euharistiji smo molili i za one koji nisu došli od Boga tražiti pomoć, da smognu snage i da se vrate k Bogu. Molili smo i za učitelje i profesore, da i oni ne zaborave na talente koje im je  Bog povjerio, ali i na odgovornu zadaću koju vrše kao odgojitelji u školama, ne samo kao oni koji prenose svoje znanje veća kao i oni koji svojim životom i vjerom moraju biti djeci i mladima primjer i uzor. Molili smo i za roditelje, da se istinski brinu za svoju djecu i mlade, da ih znadu voditi pravim i istinskim putovima. Vjerujemo da će stoga naša djeca i mladi potpomognuti vodstvom Duha Svetoga i njegovih darova i ovu školsku i akademsku godinu uspješno privesti kraju.

Dobro došli  na WEB stranicu Župe svetog Nikole biskupa Koprivnica !
Župa svetog Nikole biskupa Koprivnica
mastermario66