Sveti Nikola Biskup
Župni suradnici
1. Ivana Flajs, vjeroučiteljica- voditeljica dječjeg zbora
2. Miljenko Flajs, đakon i vjeroučitelj- priprema krizmanike
3. Marija Peradin, vjeroučiteljica- voditeljica susreta mladih
4. Ivan Golubić, student teologije- priprema prvopričesnike
5. Mr. Natalija Imbrišak, profesor- vodi veliki mješoviti zbor
6. Snježana Gregur- orguljašica
7. Roko Žaja, student- vodi zbor mladih
8. Ivan Šaleković, zvonar- vodi kursiljo
9. Josip Hajduković, voditelj župnog caritasa
10. Vlasta i Milan Matotan, uređuju crkvu
11. Anja Sever, voditeljica ministranata
Župno ekonomsko vijeæe
Župno ekonomsko vijeće (u daljnjem tekstu: ŽEV) je tijelo koje pomaže župniku u upravljanju župnim vremenitim dobrima. Prema kan. 537 Zakonika kanonskoga prava treba ga imati svaka župa. ŽEV je savjetodavno tijelo, sastavljeno od četiri do osam vjernika laika, predloženih od župnika, izabranih od župne zajednice i potvrđenih od dijecezanskoga biskupa (usp. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode, br. 577, 584 b).
Za članove ŽEV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću i aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu i, po mogućnosti, stručne u pitanjima gospodarstva i prava. Svoju službu vrše besplatno.

Župno pastoralno vijeæe
Župno pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi, bogoslužja  i dobrotvornosti. Svaka župa treba imati ŽPV, koje predstavlja cijelu župnu zajednicu… Broj članova ŽPV-a ovisi o veličini župe. Neka on ne bude manji od 6 niti veći od 20.
Za članove ŽPV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću, aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti spremne promišljati o pastoralnim pitanjima u crkvenom duhu. Predlaže ih župnik, izabire župna zajednica, a potvrđuje dijecezanski biskup. Svoju službu vrše besplatno.
ŽPV razmatra sva pitanja povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem u župi, pripravlja prijedloge i zaključke te vodi brigu za njihovo provođenje. U načelu ima tri odbora: odbor za naviještanje Božje riječi, odbor za liturgijski i molitveni život i odbor za caritativnu djelatnosti.

CARITATIVNO VIJEĆE

1.JOSIP HAJDUKOVIĆ
2.IVAN ŠALEKOVIĆ
3.ALOJZ SINKOVIĆ
4.MIROSLAV KUKOLJA
5.IGOR LUGOMERIĆ
6.RENATA LUGOMERIĆ
7.DAVOR PODGORELEC
8.MARIJA PODGORELEC
9.DAVOR GALINOVIĆ
10.VESNA BENOTIĆ
11.ANĐELKA BAUER HORVAT
12. JOSIP LOJAN
13.IVICA BENOTIĆ
14.MARIJA HAJDUKOVIĆ
15.ILONKA KUKEC

LITURGIJSKO VIJEĆE

1.MILAN MATOTAN
2.VLASTA MATOTAN
3.MARIO RELJA
4.ZDENKA PODHRAŠKI RELJA
5.VERICA SEVER
6.KRISTINA GALINOVIĆ
7.BRANKA PRKA
8.MILICA SINKOVIĆ

PASTORALNO VIJEĆE:

1.IVICA BENOTIĆ
2.MILAN MATOTAN
3.DAVOR PODGORELEC,
4.MARIO RELJA,
5.MARIJA PODGORELEC,
6.DAVOR GALINOVIĆ,
7.VLASTA MATOTAN,
8.KRISTINA GALINOVIĆ,
9. IGOR LUGOMERIĆ,
10.ZDENKA PODHRAŠKI RELJA,
11.VERICA SEVER,
12.MILICA SINKOVIĆ,
13.BRANKA PRKA,
14.ALOJZ SINKOVIĆ, 
15.MIROSLAV KUKOLJA,
16. ANĐELKA BAUER HORVAT,
17. JOSIP LOJAN, 
18. RENATA LUGOMERIĆ
19. VESNA BENOTIĆ
20.MARIJA HAJDUKOVIĆ 

Život župe Župni susreti
EKONOMSKO VIJEĆE:

1.IVAN GREGUR
2.NIKOLA GREGUR
3.JOSIP HAJDUKOVIĆ
4.KREŠIMIR SEVER
5.ZVONKO FERLENDEŠ
6.IVAN ŠALEKOVIĆ
7.MILJENKO FLAJS

Dobro došli  na WEB stranicu Župe svetog Nikole biskupa Koprivnica !
mastermario66
Župa svetog Nikole biskupa Koprivnica
WYSIWYG Web Builder
mastermario66