ŽUPNI BLAGDANI:

Sv. Nikola biskup - zaštitnik župe i grada Koprivnice- slavi se 06. prosinca.
Na taj dan u našoj župi je blagdanski raspored misa: 9 h; 11h- glavna koncelebrirana sveta misa i 18 h večernja sveta misa. Za  naš župni blagdan pripremamo se duhovnom trodnevnom obnovom. Svake večeri nam u goste dolazi drugi svećenik koji predvodi misu i propovijeda.

Gospa Lurdska- zaštitnica bolesnika ( 11. veljače) - pokrajni oltar u župnoj crkvi- mise su u 9 h i 18 h. Pod misom u 9 h dijeli se sakrament bolesničkog pomazanja onima koji su u potrebi. Večernja sveta misa u 18 h je svečana koncelebrirana koju započinjemo procesijom sa svijećama kroz gradski park.

Sveti Josip- (19.ožujka) - mise su: 9 h; 15 30 h (za djecu dječjeg vrtića Sv. Josip) i 18 h

Žalosni Petak- petak u oči blagdana Cvijetnice- proštenje u kapeli Sedam

Žalosti BD Marije na Grantulama

Srce Isusovo- pokrajni oltar u župnoj crkvi- mise su: 9 h i 19 h- glavna koncelebrirana

Župno godišnje klanjanje pred Presvetim- 22. Srpnja- blagdanski raspored svetih misa: 9 h; 11 h-glavna koncelebrirana i 19 h

Sveti Nikola Biskup
Život župe Župni susreti

Dobro došli  na WEB stranicu Župe Svetog Nikole biskupa Koprivnica !
mastermario66
Župa svetog Nikole biskupa Koprivnica
WYSIWYG Web Builder