You are currently viewing Sveta Potvrda

Sveta Potvrda

 • Post author:
 • Post category:Vijesti

Naša župna zajednica je u subotu, 27. lipnja, proslavila sakrament svete Potvrde. 45-ero mladih primilo je darove Duha Svetoga, po rukama  mons. Josipa Mrzljaka, biskupa u miru.

U svojoj propovijedi biskup Mrzljak ih je ohrabrio da se ne boje budućnosti, već da ulaze u nju ohrabreni darovima Duha Svetoga koji će ih tješiti i osnaživati onoliko koliko će mu se u svojim srcima otvarati po osobnoj molitvi i sakramentalnom životu.

Nadamo se i vjerujemo, da su ove Biskupove riječi pale na plodno tlo u srcima naših mladih i da će se truditi biti Božji svjedoci u svojem svakodnevnom životu.

Sakramentu su pristupili:

 1. NIKA BAČI
 2. BORNA BRGLES
 3. TARA DESPOTUŠIĆ
 4. EMA DLESK
 5. IVAN DRVENKAR
 6. ELENA HADUN
 7. ELIZABETA EVAČIĆ
 8. PATRICIA FERČEC
 9. FRAN FILIPOVIĆ
 10. VIKTOR FLAC
 11. JURAJ JUKIĆ
 12. LORENA MARTINA KOKŠA
 13. HANA KUČKO
 14. NIKOLA KUŠEK
 15. KARLO LIST
 16. BORNA LJUBIĆ
 17. KARLO MARIĆ
 18. NIKA MEHKEK
 19. IVAN NEMEČEK
 20. ELENA OŽEGOVIĆ
 21. PAULA PETROVIĆ
 22. FABIAN PEROŠIĆ
 23. IVAN PETRIČIĆ
 24. NIKA POSAVEC
 25. MARIA LORETA PERIŠA
 26. NIKA PAVLOVIĆ
 27. LUKA RUBES
 28. LETICIA STOILJKOVIĆ
 29. VIKTORIJA SLAVIĆ
 30. GABRIELA SOČEV
 31. ŽELJKA SUBOTIČANEC
 32. EMA ŠIROKI
 33. STELLA ŠAŠ
 34. MATIJA ŠIMEK
 35. LANA ŠOŠTARIĆ
 36. FILIP ŠOŠTARIĆ
 37. MIRTA TEŽAK
 38. JAN TISAJ
 39. LEO TUKANJ
 40. ANJA VALENT
 41. LANA VULIĆ
 42. DOROTEA VUKMANIĆ
 43. MIHAELA LONČAR
 44. IGOR JAZVEC
 45. ANA ŠALEKOVIĆ