Povijest župe

Starodrevna župa spominje se pri prvoj službenoj vizitaciji Ivana Arhiđakona iz 1334. godine, iako se smatra  mnogo starijom. To smo i potvrdili prilikom rekonstrukcije poda crkve 2014. godine. Naime, arheolozi su iskapanjem došli do otkrića da sadašnja crkva leži dijelom na temeljima gotičke crkve iz 15 st., što dokazuju i pronađeni grobovi i predmeti iz toga razdoblja. Još veće otkriće bilo je kada su se ispod kora otkrili temelji koji su upućivali na još stariju crkvu iz romaničkog doba iz 12 st. Razlog rušenja jednih crkava i izgradnja novih bio je najvjerojatnije širenje grada i veća potreba vjernika. Sadašnja crkva Sv. Nikole izgrađena je na temeljima gotičke crkve i uvećana je za dio svetišta i sakristije. Zagrebački biskup Petar Petretić  posvetio ju je 1657. godine. Zalaganjem župnika Nikole Poderkovića pod čijom je brigom izgrađena velebna crkva, izgrađen je nešto kasnije i novi župni stan. U novoizgrađenoj crkvi ima pet zidanih oltara (menza) od kojih su tri posvećena zajedno s crkvom. Ukrasni drveni oltari su tirolskog stila. Župna crkva je kroz povijest proživjela  potrese i mnoge neprijateljske navale  i ostala do danas duhovni ugaoni kamen grada. 

Do druge polovice prošlog stoljeća bila je jedina župa u gradu, a tada su njezinom dismembracijom nastale još tri nove župe.  Godine 1978. osniva se župa Koprivnička Reka, posvećena Presvetom Trojstvu. Godine 1983. zavjetna kapela grada, kapela BD Marije u Močilama postaje nova župa. Franjevci, koji su u Koprivnicu došli oko 1290., postali su također te iste godine župa. Jubilarne 2000. godine osniva se župa posvećena Blaženom Alojziju Stepincu, a 2003. godine župa Starigrad, koja je povećana Svetoj Majci Tereziji. U jesen 2010. godine osniva se nova župa u gradu, Sv. Leopolda Bogdana Mandića, a kapela u Vinogradskoj postaje župna crkva. Danas župa prema statistici iz blagoslova kuća od prošle godine broji 1450 obitelji ili oko 6000 vjernika.

Kako je povijest grada Koprivnice bogata, tako i župa uz grad veže svoju bogatu povijest koja je na zavidnoj razini. Zanimljive su orgulje koje su iz 1840. godine, dakle stare su 174  godine, a izradio ih je Adam Žuvić, tadašnji župnik ove župe. Obnovljene su 1994. i 1995. godine od orguljarske radione Braun. Zadnja obnova iznutra bila je 2006. od ličilačkog obrta Genc, a 2009. postavljen je novi razglas, lusteri i novo grijanje. 2011. godine obnovljena je fasada na župnom dvoru i dijelu crkve. 2014. godine potpuno je izvršena rekonstrukcija poda, postavljeno je novo podno grijanje i nova unutarnja vrata, te novi drveni oltar i ambon. 2015. godine postavljeni su novi drveni prozori u koje su umetnuti prijašnji vitraji. 2016. godine napravljene su nove monumentalne ispovjedaonice. 2017. godine uređeno je župno dvorište i parkirna mjesta, te je izgrađena nova garaža. 2018. godine završeno je uređenje dvorišta i sanirani su vlagom narušeni zidovi crkve i župnog dvora. 2019. godine rekonstruirana je kotlovnica župnog dvora i crkve. Svake godine nastojimo urediti dio crkve ili župnog dvora kako bismo sačuvali ovaj spomenik kulture za buduće naraštaje. Ove 2020. godine u planu je rekonstrukcija naših velebnih orgulja.