Život župe

Župni blagdani

Sv. Nikola biskup – zaštitnik župe i grada Koprivnice – slavi se 6. prosinca. Na taj dan u našoj župi je blagdanski raspored misa: 9 h; 11h – glavna koncelebrirana sveta misa i u 18 h večernja sveta misa. Za  naš župni blagdan pripremamo se duhovnom trodnevnom obnovom. Svake večeri nam u goste dolazi drugi svećenik koji predvodi misu i propovijeda.

Gospa Lurdska – zaštitnica bolesnika (11. veljače) – pokrajni oltar u župnoj crkvi – mise su u 9 h i 18 h. Pod misom u 9 h dijeli se sakrament bolesničkog pomazanja onima koji su u potrebi. Večernja sveta misa u 18 h je svečana koncelebrirana koju započinjemo procesijom sa svijećama kroz gradski park.

Sveti Josip – (19.ožujka) – mise su u 15:30 h (za djecu dječjeg vrtića Sv. Josip) i 18 h

Žalosni Petak – petak uoči blagdana Cvijetnice – proštenje u kapeli  Sedam  Žalosti BD Marije na Grantulama

Srce Isusovo – pokrajni oltar u župnoj crkvi – mise su u 9 h i 19 h – glavna koncelebrirana

Župno godišnje klanjanje pred Presvetim – 22. srpnja – blagdanski raspored svetih misa: 9 h  i 19 h-  glavna koncelebrirana

Časne sestre

Časne sestre Kćeri Božje ljubavi

Družba Kćeri Božje ljubavi sagradila je 1925. godine svoj prvi samostan na teritoriju sjeverne Hrvatske, u Koprivnici. Samostan je posvećen Presvetom Srcu Isusovu. U ovo lijepo mjesto sestre su došle iz Legrada 1923. godine, jer su vidjele da je potrebno dječje zabavište. Te godine u dječje zabavište upisano je 38 djece. Broj djece se ubrzo povećao, čak do 70 djece, pa su sestre trebale povećati prostor  za tu djelatnost. 1929. godine u sklopu svog apostolata otvorile su i osnovnu školu, a 1941. godine i žensku realnu gimnaziju.

Škola je bila obustavljena 1943. godine radi ratnog vremena. 1945. godine došla je naredba od komunističke vlasti da se u njihov prostor smjesti državna osnovna škola čija je zgrada bila razrušena. Godine 1948. sestre su morale napustiti samostan i preseliti se u obiteljsku kuću pored samostana u kojoj i danas žive.
Dječji vrtić je ponovno započeo s radom 1968. godine. Registracija dječjeg vrtića je realizirana 1997. godine, kao Podružnica centralnog vrtića Svetog Josipa u Zagrebu. U početku je bila samo jedna skupina od 30 djece i dvije odgajateljice. Ubrzo su se prostorije uredile tako su se formirale dvije skupine sa ukupno 49 djece, a zaposlene su još dvije odgajateljice.
Kroz sve ove godine veliki broj roditelja traži mjesto za svoje dijete u dječjem vrtiću Svetog Josipa. Danas se u samostanu nalazi pet  sestara koje mole i rade za svoj grad.

CARITAS

Župni caritas Sv. Nikole biskupa osnovan je među prvima u novoosnovanoj Varaždinskoj biskupiji. Na samom početku Caritas je imao nekoliko članova, koji su vodili, uz župnika, brigu o potrebitim obiteljima.

Danas vijeće broji četrnaest članova koji su na raspolaganju za naše potrebite župljane. O blagdanu Uskrsa i Božića podijelimo oko 30 paketa raznih namirnica. Potrebitima pomažemo i u podmirenju režija, plina i struje. Uz nedjelje caritasa u adventu i korizmi, kada kao župa prikupljamo sredstva za biskupijski Caritas, također nastojimo dva puta godišnje darovati novčani prilog za potrebe caritasove kuhinje u Varaždinu.

I naša molitvena zajednica u zajedništvu s pojedinim župljanima, uključila se u rad caritasa, na način da financira školovanje 30-ero djece u Africi u misijama Zambezi i Nawinda  kod našeg misionara don Borisa Dabe.

Pozivamo sve naše župljane, dobre volje da  pomognu u svesrdnom radu našeg Caritasa, bilo svojom pomoći u odjeći, hrani, novcu ili savjetima.

Gđa. Vesna Benotić, voditelj župnog caritasa

Caritas

Župno ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće (u daljnjem tekstu: ŽEV) je tijelo koje pomaže župniku u upravljanju župnim vremenitim dobrima. Prema kan. 537 Zakonika kanonskoga prava treba ga imati svaka župa. ŽEV je savjetodavno tijelo, sastavljeno od četiri do osam vjernika laika, predloženih od župnika, izabranih od župne zajednice i potvrđenih od dijecezanskoga biskupa (usp. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode, br. 577, 584 b).
Za članove ŽEV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću i aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu i, po mogućnosti, stručne u pitanjima gospodarstva i prava. Svoju službu vrše besplatno.

Članovi Župnog ekonomskog vijeća:

 • ŽUPNIK
 • MILJENKO FLAJS, đakon
 • KREŠIMIR SEVER, tajnik i zapisničar
 • IVAN GREGUR
 • IVAN GOLUBIĆ, vjeroučitelj
 • JOSIP HAJDUKOVIĆ
 • NIKOLA GREGUR
 • ANDRIJA ŠIMUNIJA
 • ZVONKO FERLENDEŠ
 • MIRO KUKEC

Župno pastoralno vijeće

Župno pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo župnika (usp. kan. 536 § 1-2) koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi, bogoslužja i dobrotvornosti. Svaka župa treba imati ŽPV, koje predstavlja cijelu župnu zajednicu. Broj članova ŽPV-a ovisi o veličini župe (od 6 do 20 članova).
Za članove ŽPV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću, aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti spremne promišljati o pastoralnim pitanjima u crkvenom duhu. Predlaže ih župnik, izabire župna zajednica, a potvrđuje dijecezanski biskup. Svoju službu vrše besplatno.
ŽPV razmatra sva pitanja povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem u župi, pripravlja prijedloge i zaključke te vodi brigu za njihovo provođenje. U načelu ima tri odbora: odbor za naviještanje Božje riječi, odbor za liturgijski i molitveni život i odbor za caritativnu djelatnosti.

Pastoralno vijeće:

 • MARIJA HAJDUKOVIĆ
 • IVICA BENOTIĆ
 • IVANA GREGUREC
 • DAVORKA DRAGANIĆ
 • ANA GOLUBIĆ
 • BOŽO VUKONIĆ
 • ALOJZ SINKOVIĆ
 • MARIJA VUKONIĆ
 • TAMARA ILEŠ MILOŠ
 • DAVOR PODGORELEC
 • IVANA FLAJS
 • časna sestra GABRIJELA PULJIĆ
 • ZDENKA PODHRAŠKI RELJA
 • VESNA BENOTIĆ
 • MARIJA PODGORELEC
 • MILICA SINKOVIĆ
 • VERICA ZLATAR SEVER
 • ILONKA MAĐER KUKEC
 • LEA MILOŠ
 • LEO SAČER
 • DRAGO ŠIJAK
 • MARIJAN BUZINA
 • SAŠA SABOLOVIĆ

ŽUPNI SURADNICI

 • Ivana Flajs, vjeroučiteljica – voditeljica dječjeg zbora
 • Miljenko Flajs, đakon i vjeroučitelj – priprema krizmanike
 • Lea Miloš, animator – voditeljica susreta mladih
 • Ivan Golubić, vjeroučitelj – priprema prvopričesnike i ministrante
 • Mr. Natalija Imbrišak, profesor – vodi veliki mješoviti zbor
 • Snježana Gregur – orguljašica
 • Sara Tomić – vodi zbor mladih
 • Josip Hajduković – zvonar i sakristan
 • Vesna Benotić – voditelj župnog caritasa
 • Verica Zlatar Sever i Krešimir Sever –  uređuju crkvu
 • Zdenka Podhraški Relja – voditelj čitača

CARITATIVNO VIJEĆE

 • Vesna Benotić – predsjednica
 • Marija Podgorelec – zamjenica
 • Renata Lugomerić – zamjenica
 • Igor Lugomerić
 • Miroslav Kukolja
 • Marija Vukonić
 • Ivica Benotić
 • Branka Prka
 • Alojz Sinković
 • Milica Sinković
 • Igor Miloš

LITURGIJSKO VIJEĆE

 • Zdenka Podhraški Relja – voditelj čitača
 • Marija Hajduković
 • Verica Zlatar Sever
 • Ilonka Mađer Kukec
 • Marica Ogrinec
 • Lidija Mikulec
 • Gloria Alagić
 • Ivana Gregurec
 • Anamarija Dolenec
 • Krešimir Biršić
 • Anka Dora Biršić
 • Natalija Radotović
 • Martina Čiković
 • Dragica Pašica
 • Krešimir Gal
 • Kristina Galinović
 • Goran Biškup