You are currently viewing Peta vazmena nedjelja

Peta vazmena nedjelja

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

Dragi vjernici!

Današnja nedjelja nam jasno pokazuje da Isus težište stavlja s onu stranu groba, jer kuću nebeskog Oca i stanove koje će u njoj za nas pripraviti, obećava nam nakon svoga uskrsnuća. Isus odlazi, pripravlja sigurno i postojano prebivalište čovjeku i ponovno se vraća da čovjeka uzme i daruje mu siguran i trajni stan. Ako Isus odlazi Ocu i pripravlja trajni stan čovjeku, te se poslije vraća da bi uzeo čovjeka k sebi, zašto bi se čovjek onda uopće trudio i mučio u svome životu, kad je Isus sve već učinio? Isus uzima čovjeka i uvodi u stanove koje je kod nebeskog Oca pripravio, tek u trenutku čovjekovog silaska s pozornice ovoga života, u času smrti, a do tog trenutka čovjek treba odigrati svoju ulogu života u promjenama ovoga svijeta. Zato Isus upozorava svoje učenike da se raspon između njih i onog mjesta kamo on odlazi, da bi njima pripravio trajno prebivalište, zove put: «…kamo ja odlazim znate put.» Ako je raspon godina čovjekovog života na zemlji put, onda je razumljivo da je čovjekov život ispunjen neprestanim promjenama. Sa svakim novim korakom čovjek ulazi u nova iskustva, život gleda cjelovitije nakon novog koraka, nego što ga je vidio prije, i svaki daljnji korak mijenja iskustvo prijašnjih koraka, te ne dozvoljava čovjeku zaustaviti se i izgraditi trajno prebivalište ovdje na zemaljskom putu. Nije svejedno kojim putem čovjek korača, i nije svejedno na koji način proživljava promjene ovoga svijeta. Na kraju takvog životnog puta, punog promjena i koraka u Isusovoj Istini, čeka Isus, te uzima čovjeka u pripravljeno mu postojano prebivalište kod Oca.

 Tomislav Petrić, župnik

VAŽNE OBAVIJESTI:

  • DOLAZAK NA SVETU MISU: molimo Vas da u crkvu ulazite jedan po jedan držeći socijalnu distancu, dezinficirajući si ruke na ulazu u crkvu, slušajući upute redara i sjedajući na točno određena mjesta. Kada se mjesta u crkvi popune, možete sudjelovati na Misi na prostoru ispred crkve koji će biti ozvučen. Preporučljivo je koristiti zaštitne maske preko usta i nosa tijekom boravka u crkvi.

 

  • SVETA POTVRDA I PRVA PRIČEST se odgađaju do daljnjega. O novom datumu bit će naši kandidati na vrijeme obaviješteni.

 

  • ŽUPNI URED radi isključivo za hitne potrebe (bolesničko pomazanje i prijavak sprovoda), a ostale potrebe (potvrde ili upis misa i dr…) možete zatražiti putem telefona u vremenu od 17 30-18 30 h ili putem župnog maila  sv.nikola@gmail.com.

 

  • KATEHEZE ZA SAKRAMENTE, PJEVANJA I OSTALI ŽUPNI SUSRETI odgađaju se do daljnjega.

 

  • SAKRAMENTI KRŠTENJA I VJENČANJA koji su već upisani za termine pred nama, bit će održani isključivo pod uvjetima HZJZ (molim proučiti uvjete).