You are currently viewing 32. nedjelja kroz godinu

32. nedjelja kroz godinu

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

Dragi vjernici nakon što nas je prošla nedjelja kroz svoja čitanja pozvala na življenje zapovjedi ljubavi spram Boga i čovjeka, današnja nedjelja na tom tragu poziva nas kroz sva čitanja na darivanje koje proizlazi iz ljubavi koju živimo. Prvo čitanje nam progovara o proroku Iliji i siromašnoj udovici iz Sarfate kojoj je Ilija bio poslan da Bog po njemu usliša njene molitve. Bog po Iliji čini čudo umnažanja brašna i ulja nakon što ga je ova siromašna udovica nesebično nahranila i podijelila posljednji zalogaj s njime. Njezin darežljivi dar Bog je uzvratio njoj stostruko. Od pripremljenoga jela imala je ona i njen sin sve do konca oskudice. To je moć Božje riječi! Bog je velikodušan. On nas neizmjerno voli i kad mu sve darujemo, on nas nadmašuje u svemu… U evanđelju je riječ o drugoj siromašnoj udovici koja u hramsku riznicu ubacuje dva novčića, sve što je imala. Ona je zadivila Isusa. Isus je promatrao kako narod daje svoj dar, pa je rekao svojim učenicima: „Zaista, kažem vam, ova siromašna udovica ubacila je više nego svi drugi koji su ubacivali u blagajnu. Svi su ostali ubacivali od svoga viška, a ova od svoje neimaštine, ubacila je sve što je imala, sve svoje uzdržavanje!“ Ovo evanđelje je velika pouka i utjeha: mali dar kod Gospodina zaslužuje veliku nagradu. Mala stvar, najsitnije dobro djelo veliku plaću. Da kod Boga najmanje je često najviše. On gleda naša srca, a ne naša materijalna dobra. Njegova vaga ne mjeri dar nego ljubav, srce… Bogu je važno s koliko smo ljubavi darovali i nešto uradili. On ne pita što smo, nego kakvi smo. Krist prodire tu nakanu i namjeru samoga darivanja i darovatelja. On hvali siromašnu udovicu. Ona nije dala nešto, već je prinijela sebe samu. Zbog toga je njezin dar dragocjeniji od svih ostalih. Ona je zauvijek upisana u povijest svijeta zbog unutarnje dobrote srca prema Bogu. Krist Gospodin nam sam pokazuje u čemu se sastoji pravo darivanje i poziva nas da se tome naučimo. Čuli smo u drugom čitanju: „Krist se jednom prinese da grijehe mnogih ponese!“ (Hebr 9,28). Tako Krist pokazuje ideal dara. Taj dar je sam On, koji se prinio i darovao za nas i naše otkupljenje i vječno spasenje. O nama ovisi koliko i na koji način cijenimo taj dar, odnosno samog Isusa. Svatko je od nas slobodan Isusa kao dar spasenja prihvatiti i živjeti ili odbaciti i umrijeti za nebo. Neka nas, dragi vjernici i ova nedjelja podsjeti da je naš zemaljski život kratak i prolazan, te nam valja bdijeti nad našom vjerom kako je ne bi izgubili, a s njome onda i vječnost.

ŽUPNE OBAVIJESTI

VJERONAUK:

  • krizmanici – subota (13.11.2021.) u 9 h
  • prvopričesnici – srijeda (10.11.2021.) u 9 h

 

ŽUPNI LISTIĆ