You are currently viewing Sveta tri kralja

Sveta tri kralja

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

Blagdan Bogojavljenja ili Sveta tri kralja u božićno vrijeme uno­si nešto novo, otvara jednu novu perspektivu. Do jučer smo u betlehemskoj štalici promatrali Isusa, Mariju, Josipa te pastire koji znatiželjno promatraju dijete u štalici i osjećaju da se tu doga­đa nešto novo i veliko. Svi oni pripadaju jednom narodu, izabranom narodu, koji na ovaj ili onaj način očekuje Mesiju.

Blagdan Bogojavljenja predstavlja nove ljude koji dolaze izdaleka. Evanđelje govori o tome kako ih je vanjski znak, zvijezda, dovela do Jeruzalema. Mudraci koji traže su slika vjernika koji su okrenuti prema naprijed i otvoreni na susret s Bogom koji je sama dobrota. Mudraci su slika čovjeka koji je hodočasnik i tražitelj novoga, ljep­šega, boljega i, konačno, Apsolutnoga.

Tko je u današnjem svijetu i u našem društvu kadar tražiti novo, drukčije i prije svega bolje od sadašnjega? Jesmo li to mi sami, u zajedništvu s drugima, ili očekujemo da se to novo i drugačije jednostavno dogodi, da ga učini netko drugi, oni na vrhu, na vlasti, oni koji imaju moć bilo svjetovnu bilo religijsku? Blagdan Bogojavljenja i mudraci izdaleka poručuju nam da je tražitelj boljega i ljepšega onaj čovjek koji je kadar mijenjati sebe i koji je sposoban odmaknuti se od sebe i svojega ‘JA i okrenuti se s pouzdanjem Bogu. Takav čovjek može i u ovo naše vrijeme doći do željenog cilja, poput mudraca koji su u običnom djetetu u štalici mogli prepoznati Spasitelja.