31. nedjelja kroz godinu

31. nedjelja kroz godinu

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

Dragi vjernici, odlomak misnog evanđelja po Luki, kojeg smo upravo čuli, otkriva nam način na koji Bog postupa s čovjekom koji se, zbog raznoraznih razloga, udalji od Boga. Evanđeoski se događaj odigrava u Jerihonu. U kršćanskoj duhovnoj tradiciji grad Jerihon je simbol svijeta koji se udaljio od Boga, simbol paloga svijeta, obilježena grijehom, smrću i tamom. U taj grad, u taj svijet, silazi Gospodin Isus, silazi da ga sobom rasvijetli, da ga otkupi. Luka nam pripovijeda kako je jedan čovjek, imenom Zakej, koji je bio nadcarinik, veoma bogat, silno želio vidjeti Isusa. Ne uspijeva ga vidjeti zbog mnoštva jer je bio niska stasa. No, lukav i domišljat kakav je bio, uvidio je kuda će Gospodin proći te stoga otrča naprijed, uspe se na drvo da ga barem tako pogleda dok bude prolazio ispod drveta. Nije ni mogao pomisliti da su njegove i Isusove želje jednake, odnosno da i Isus želi vidjeti njega. Želja da se nekoga vidi jest zapravo želja za susretom. Zakej želi susresti Isusa, a ni Isus nije prema njemu ravnodušan. Čak, štoviše! „Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.“ U obojici, u Isusu i Zakeju, nije samo neka simbolična želja da se vide, već je to riječima drugačije izraženo. „Žurno siđi“ je izraz želje da se susret očima obogati i susretom u obiteljskoj kući, a tu se ne poziva bilo koga. Tamo dolaze u prvom redu rodbina i prijatelji. Istina je! Isus se sam pozvao, ali zna kamo ide. Čovjek se poziva tamo gdje vjeruje da je dobro došao, gdje zna da će biti dobro primljen. To upravo očituju Zakejeve geste i riječi. On „sav radostan primi Gospodina“ i odmah mu obećava: „polovicu svog imanja dajem siromasima“, a „ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko“. Neodoljiva snaga pogleda promijenila je potpuno Zakeja. Nadcarinik, koji je do sada samo ubirao od drugih, odjednom polovicu od svega što posjeduje spreman je dati najpotrebnijima. Iako nije siguran da je nekoga prevario, on je spreman četverostruko nadoknaditi eventualno oštećene. Snaga pogleda dovela je Zakeja u stanje Božjeg čovjeka. Molimo i mi da ta snaga Kristova pogleda, mijenja i naša srca, živote i stavove.

ŽUPNE OBAVIJESTI

VJERONAUK:

  • krizmanici – subota (5.11.2022.) u 9 h
  • prvopričesnici – subota (5.11.2022.) u 10 h

SUSRET MINISTRANATA:

  • subota (5.11.2022.) u 11 h u župnoj dvorani

PJEVANJE:

  • dječji zbor – petak (4.11.2022.) u 19 h
  • zbor mladih – nedjelja (6.11.2022.) u 17 h

ŽUPNI LISTIĆ