You are currently viewing Nova Godina

Nova Godina

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

Osam dana nakon Božića, slavimo svetkovinu svete Marije Bogorodice, Novu godinu i Svjetski dan mira. 

Posvećujući prvi dan nove godine Mariji-Bogorodici Crkva želi staviti sve pod zaštitu Isusove i naše majke. Neka nas ona čuva, štiti i brani od svakoga zla i grijeha, od nesigurnosti i nereda, od gorčine i razočaranja, kao i duhovnih i životnih opasnosti. U njoj, naime, uvijek ćemo naći srce majke koja razumije naše suze, muke, boli, patnje i trpljenja. Nije bez razloga sveti Pavao VI. pri završetku Drugog Vatikanskog Sabora (21. studenog 1964.) „proglasio Mariju Majkom Crkve“. A deset godina kasnije, u pobudnici o štovanju BDM „Marialis cultus“ (1974.) napisao je da je Marija „model Crkve“ jer ona je „Djevica koja sluša“ i s vjerom prima riječ Božju. 

U tom slavljeničkom ozračju, želimo Vam da i u novoj godini iskusite zagovor presvete Bogorodice Marije. Budite ispunjeni mirom i radošću jer pripadate Bogu!