You are currently viewing 4. korizmena nedjelja

4. korizmena nedjelja

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

Današnjom nedjeljom stigli smo do sredine korizme, koja nam pruža priliku da preispitamo svoj život i svoje ponašanje. Isus u ovom evanđeoskom odlomku naviješta konačni Božji zahvat kojim će dati život svijetu, a taj Božji zahvat se događa njegovim uzdizanjem na križ, da bi svaki koji vjeruje mogao primiti život vječni. Događaj križa je konačna pobjeda Boga nad sotonskim zlom i zavišću kojom je zatrovan ljudski rod, da bi Kristova krv isprala i očistila svaku zloću i otrov iz čovjeka, oblikujući ga isključivo božanskom ljubavlju kojom je Bog ljubio svijet i koju je po Kristovu križu podijelio s čovjekom. I pred nas je u svetom korizmenom vremenu stavljen ovaj znak Kristove ljubavi. Krist je za nas izložen na drvetu križa, ne kao osuđenik kojega treba sažalijevati, već kao pobjednik nad smrću i zlom od kojeg trebamo učiti. Raspet je na križu za nas, da nam posvjedoči da je po križu ljubav Božja dosegla svoj vrhunac, da promatrajući njega i vjerujući u njega očistimo svoje biće od natruha otrova grijeha koji nas je strovalio u smrt te po vjeri u njega ostvarimo život vječni. Kristov je nauk jasan: tamom se ne može boriti protiv tame, ni grijehom protiv grijeha, ni mržnjom protiv mržnje, ni zlom protiv zla. Krist nam je dao protuotrov križa kojim se možemo zaštiti od tame, mržnje i zla te kad se želimo oduprijeti i izvojevati pobjedu nad zlima, tamom i mržnjom koja se na nas obara, možemo ustrajati i pobijediti jedino ako se zaštitimo snagom ovog svetog drveta na kojem je visio naš Izbavitelj. Neka stoga sveti znamen križa, jedini znak po kojem se čovjek spašava, a na kojem je Krist podignut za nas da nam bude lijekom, bude trajno pred našim očima, da bismo po njemu došli do svjetlosti, zaštitili se od tame i zla, te zahvaljujući njemu izbjegli sud i došli u život vječni koji nam je pripravljen od postanka svijeta.

Tomislav Petrić, župnik

ŽUPNE OBAVIJESTI

USKRSNA ISPOVIJED

Dragi vjernici,  zbog situacije s korona virusom velike uskrsne ispovijedi neće biti. Na raspolaganju za ispovijed sam vam svakog dana u korizmi, osim nedjelje, pola sata prije Euharistije. Iskoristimo ovo milosno vrijeme korizme za svoj duhovni rast i pripremimo svoju dušu kroz sakrament ispovijedi za uskrslog Gospodina.

 

KRŠTENJE:

  • David Radmanić – subota (20.3.2021.) u 12 h

VJERONAUK:

  • prvopričesnici – srijeda (17.3.2021.) u 9 h
  • krizmanici – subota (20.3.2021.) u 9 h

SUSRET MINISTRANATA:

  • subota (20.3.2021.) u 10 h