You are currently viewing Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje

Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

Božja Crkva je sazvana na sinodski hod. Ovaj svjetski poziv svim vjernicima, koji je uputio papa Franjo, prva je faza XVI. redovite opće skupštine Biskupske sinode, čija je tema Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje.

Riječ sinoda sastavljena je od dviju grčkih riječi syn što znači: jedni s drugima, zajedno i hodós  što znači: put. Sinoda želi propitati naš zajednički hod (sinodalnost) kroz zajedničko osluškivanje onoga što nam Gospodin govori u svojoj Riječi te u međusobnom slušanju koje može biti izvoran doživljaj razlučivanja Duha Svetoga koji vodi nas – Crkvu – na povijesnom putu na kojem smo pozvani biti hodočasnici i misionari.

U biskupijskoj etapi sinodskog procesa središnji dio su savjetovanja odnosno osluškivanja unutar rasprava koja će se odvijati u župama. Na sudjelovanje u savjetovanjima (susretima i raspravama) smo pozvani svi po krštenju, ali u savjetovanja se može uključiti svatko bez obzira na vjersku pripadnost, a koji želi pomoći Crkvi na njenom putu traženja onoga što je dobro i istinito.

Hod sinodskom stazom je izazov jer nužno u sebi uključuje spremnost na obnovu naših mentaliteta i crkvenih struktura kako bi živjeli Božji poziv za Crkvu u sadašnjem trenutku, stoga je on također i ponuda Božje milosti (kairos).