You are currently viewing Nagradno hodočašće i izlet

Nagradno hodočašće i izlet

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

U subotu, 27. kolovoza, uputili smo se na hodočašće i izlet za ministrante, dječji zbor, liturgijske čitače i župne suradnike. Ove godine odlučili smo posjetiti Marijina svetišta u našem Zagorju.

Ujutro smo najprije posjetili župu Lobor i starodrevno svetište Majke Božje Gorske u kojem nas je dočekao župnik i upravitelj svetišta, vlč.Tomislav Božiček, koji nam je iznio povijest svetišta i starodnevne crkve Majke Božje. Nakon kratke okrepe zaputili smo se put Lepoglave gdje smo u crkvi Bezgrešnog Začeća imali svetu Misu. Nakon mise nam je župnik vlč. Nenad Piskač  detaljno opisao povijest Pavlinskog samostana i sada župne crkve koja obiluje bogatom sakralnom baštinom. Ujedno smo imali priliku pomoliti se na oltaru Sv. Josipa na kojem je blaženi kardinal Alojzije Stepinac služio svete Mise za vrijeme svoga sužanjstva u Lepoglavskoj kaznionici. Nakon Lepoglave uputili smo se na Trakošćan gdje smo imali pauzu za ručak iz ruksaka i vrijeme odmora te priliku za razgled dvorca. Izlet i hodočašće smo završili u župi Uznesenja BD Marije u Bednji, gdje nas je dočekao župnik vlč. Neven Blažon koji nam je pokazao župnu crkvu i upoznao nas s poviješću župe, mjesta i same crkve. Tu smo se zadržali do popodnevnih sati u lijepom i ugodnom druženju i bogatoj okrepi koju nam je domaćin, vlč. Blažon, pripremio, na kojoj mu od srca zahvaljujemo.

U večernjim satima smo se sretno vratili u našu Koprivnicu. Hvala dragom Bogu i Majci Mariji na lijepom vremenu, ugodnom druženju i sretnom povratku našim kućama!