You are currently viewing 1. nedjelja došašća

1. nedjelja došašća

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

Dragi vjernici današnjom prvom nedjeljom došašća zakoračujemo u novo liturgijsko vrijeme, vrijeme koje nas na poseban način želi pripremiti za rođenje Boga na zemlji. Zato nam i evanđelista Marko donosi važne Isusove riječi: Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Da se razumijemo, ne želi nas Isus ovim riječima prestrašiti i još dodatno unijeti strah u naše živote, nego nas želi ohrabriti da se kao vjernici u ovo vrijeme neizvjesnosti, kada se oko nas događaju ratovi i potresi, poplave i druga zla, oslonimo vjerom na njega koji je naša duhovna snaga i utjeha kroz sakramente i molitvu. Cijelo vrijeme došašća će nam se protezati Isusova misao i poziv na budnost kako bismo se što bolje duhovno, a onda i tjelesno pripremili za nadolazeću proslavu Božića. Došašće je za nas kršćane vrijeme iščekivanja, vrijeme nade. Nada je velika nosivost čovjekova života, ona je sila koja nas brani da ne bismo sami sebi počeli govoriti kako ovaj život sa svojim sadržajem nema smisla. Često se u mnogim našim suvremenicima može prepoznati da su izgubili nadu u radost i u bolje sutra. Došašće je vrijeme koje nas poziva da se prenemo od sna svakodnevnice i pokušamo oživjeti tu nadu kako u našem životu tako i u životima naših bližnjih. Često mislimo da se ne možemo utješiti ili bolje reći ispuniti sva svoja iščekivanja samo u ovome svijetu no vrijeme došašća nam jasno poručuje da je jedina i najveća nada za čovjeka Bog i vjera u njega. Mnogi naši suvremenici to ne žele shvatiti i zbog toga lutaju ovim svijetom bez nade, izgubljeni u vremenu i prostoru. Uz poziv na budnost ide i naše osobno obraćenje u vjeri. Želja svakog kršćanina ovog došašća mora biti želja za obraćenjem mene samoga, ali i ljudi koji me okružuju. Obraćenje počinje od nas samih, svatko od nas mora najprije krenuti od sebe samoga, tek tada imam pravo to tražiti od drugih. Pravo i istinsko obraćenje ide za tim da se čovjekovo srce promjeni, a to znači čitava njegova osoba i sav njegov život. Da bi se čovjek istinski obratio treba u njemu postojati istinska želja da svuče sa sebe starog čovjeka i obuće se odjelom Isusa Krista, odjelom istine i ljubavi.

ŽUPNE OBAVIJESTI

VJERONAUK:

  • krizmanici i prvopričesnici – u subotu (9.12.2023.) neće biti vjeronauka
  • Umjesto vjeronauka dužni su doći na svetu misu na župni blagdan Sv. Nikole.

 SUSRET MINISTRANATA:

  • u subotu (9.12.2023.) nema susreta

 KRŠTENJE:

  • Toni Džeba – subota (9.12.2023.) u 12 h
  • Sanda Požgaj – nedjelja (10.12.2023.) u 12 h

 PJEVANJE:

  • Veliki zbor – srijedom u 18:30 h
  • dječji zbor – petkom u 19 h
  • zbor mladih – nedjeljom u 17 h

ŽUPNI LISTIĆ