You are currently viewing Nedjelja Duhova – Pedesetnice

Nedjelja Duhova – Pedesetnice

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

Svetkovinom Duhova Crkva slavi svoj rođendan i predstavljanje svijetu. Silazak Duha Svetoga preobrazio je apostole i označio početak Crkve, koja je stupila u javnost. Duh Sveti, treća božanska Osoba, čijim je učinkom Marija na djevičanski način začela Isusa i koji je nad Isusa sišao na njegovom krštenju u Jordanu, sada pedeset dana nakon Uskrsa silazi nad apostole. To je bio početak vremena Crkve, kao što je krštenjem u Jordanu započelo Isusovo javno djelovanje. Silazak Duha Svetoga osposobio je apostole za zadaću svjedočenja koje je u Djelima apostolskim izričito označeno kao djelo Duha Svetoga.

Duhovi su jedinstveni događaj širokih razmjera kojim je u čovječanstvu otpočelo razdoblje izlijevanja Duha Svetoga koji prožima i vodi Crkvu. Pedesetnica je vrijeme Duha Svetoga, vrijeme koje Crkva živi između povijesnog događaja Kristova uzašašća i njegova ponovnog dolaska u slavi. Po Duhu Crkva je sposobna progovoriti jezikom svakog naroda i izraziti se u oblicima svake kulture. Duh Sveti nadahnjuje ljude i udjeljuje im svojih „sedam darova“: duh mudrosti, razuma, savjeta, jakosti, znanja, pobožnosti i straha Božjega. Premda i karizme očituju djelovanje Duha Svetoga, njegova je daleko veća važnost u tome što vodi i jača kršćanske propovjednike i sve Kristove učenike u njihovu svjedočenju. Po Duhu Bog sam ulazi u ljude da im povjeri svoje misli, da im podijeli svoju ljubav, da ih ojača svojom snagom. Tako u srca kršćana ulazi sasvim nova i sasvim stvarna snaga koja izmiče svakoj naravnoj društvenoj i političkoj analizi, koja ih pokreće na svjedočenje i ispovijedanje vjere.

Primanje Duha Svetog podrazumijeva rast i napredak u vjeri. Ovo je dobro imati na umu osobito u trenucima kad osjećamo umor ili proživljavamo krizu vjere. Tada se uključuje jakost, jedan od darova Duha Svetoga. Jak kršćanin je onaj koji nema straha od ničega i od nikoga, tako da je uvijek vedar i raspoložen. A takav je, jer ima jaku vjeru, jer čvrsto vjeruje. Molimo često sa sv. Katarinom Sijenskom: „Duše Sveti, vječni Bože, dođi u moje srce. Svojom moći, Bože moj, privuci me k sebi. Zagrij me i zapali svojom slatkom ljubavi, da mi svaka kušnja bude laka i svaka bol slatka. Slatki moj Gospodine, sada i uvijek pomozi mi u svakom mom djelu. Amen“

ŽUPNE OBAVIJESTI

Slike od prvopričesnika i krizmanika možete podići u sakristiji nakon svetih misa.

PROBE PJEVANJA:

  • po ustaljenom rasporedu

VJENČANJE:

  • Dominik Ribić i Suzana Černy – petak (24.5.2024.) u 16 h
  • Denis Loparić i Ana Triplat – subota (25.5.2024.) u 16 h

KRŠTENJE:

  • Lucas Fijok – subota (25.5.2024.) u 17 h

ŽUPNI LISTIĆ