You are currently viewing 3. KORIZMENA NEDJELJA

3. KORIZMENA NEDJELJA

  • Post author:
  • Post category:Vijesti

Današnja nedjelja nastavlja nas u korizmenom duhu pozivati na obraćenje. Obraćenje je cjeloživotni program koji smo primili po krštenju u kojem smo uronjeni u Božje milosrđe spasenja. Možda nam grubo zvuče riječi opomene što ih Isus upućuje svojim suvremenicima u današnjem evanđelju, ali i svima nama: Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti! Ljudi Isusova vremena, ali ljudi i današnjeg vremena, dijele isto mišljenje da su uvijek veliki grješnici svi koje snađe teška životna situacija. Isus energično reže takve misli. Njegov odgovor je jasan i odlučan: „Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca?“ Nipošto kažem vam, ako se ne obratite svi ćete tako izginuti. To pitanje Isus postavlja i danas svakome od nas osobno: „Mislimo li mi da smo bolji od onih koje je snašla neka nesreća ili zlo u životu?“ Isus jasno poziva svoje suvremenike, ali i nas da pogledamo sami sebe. Živimo u vremenu kada se događaju različite tragedije, pandemije, ratovi, kao vjernici ne smijemo u tim nemilim događanjima ostati hladni razmišljajući: „To se događa nekome drugome ili to se događa daleko od mene!“ Isus nas opominje da ako ti događaji ne djeluju na nas, u smislu da nas potaknu na obraćenje i promjenu našeg odnosa spram Boga i bližnjega onda smo i mi u opasnosti da tako propadnemo. Najveća tragedija za nas vjernike je ako nismo duhovno spremni za susret s Bogom u takvim trenucima života i tako prokockamo vječnost. Isus nas želi potaknuti i današnjom nedjeljom na obraćenje i budnost u vjeri, kako bismo bili spremni za susret s Bogom! U evanđeoskoj prispodobi o neplodnoj smokvi Isus nam daje jasni primjer Božje strpljivosti s nama ljudima i našom željom za obraćenjem. U toj prispodobi slušamo vinogradara koji govori gospodaru vinograda: „Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.“ U vinogradaru možemo prepoznati Isusa, koji moli gospodara vinograda, svoga Oca za nas, koji smo smokva, da smijemo ostati. Isus nas zastupa pred Ocem, on je naš zagovornik kod Oca. Iako se često možda i mi sami dovoljno ne trudimo da budemo bolji i da se odvažimo na put obraćenja, Isus nas ipak ne ostavlja, već nas ohrabruje da ne posustanemo. Obraćenje postoji za sve ljude, iako na različite načine. Svi smo potrebni Božjeg milosrđa, budući da smo grješnici. Ne smijemo izgraditi u sebi stav i mišljenje da nismo potrebni oproštenja i da ćemo se spasiti samo krštenjem, bez življenja i svjedočenja vjere u svakodnevnom životu.

ŽUPNE OBAVIJESTI

TREĆI SINODSKI SUSRET:

  • srijeda (23.3.2022.) u 18:45 h u župnoj crkvi Sv. Nikole b.

VJERONAUK:

  • prvopričesnici – srijeda (23.3.2022.) u 15 h
  • krizmanici – subota (26.3.2022.) u 9 h

Sakrament Prve svete pričesti u našoj župi bit će u nedjelju 8.5.2022. u 11 h, a sakrament svete Potvrde u subotu 14.5.2022. u 10 h.

ŽUPNI LISTIĆ